لیست سرمایه‌گذاران فین استارز

با سرمایه‌گذاران شرکت کننده در فین‌استارز 2018 آشنا شوید.

بانک انصار

www.fintech.ansarbank.com