رزرو جلسه مشاوره با «ایده هاب»

رزرو جلسه مشاوره با «ایده هاب»

آپ استارز

تاریخ شروع: دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 ساعت 10:00 تاریخ پایان: دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 ساعت 14:00

به صورت اختصاصی


جلسات مشاوره سرمایه گذاری در زمینه فین تک به صورت خصوصی.

جزئیات بیشتر

تلفن تماس
02142150150
نشانی
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران-سالن41
برگزار کننده
ایده هاب