رزرو جلسه مشاوره با "كارن كراد"

رزرو جلسه مشاوره با "كارن كراد"

آپ استارز

تاریخ شروع: سه‌شنبه 3 اردیبهشت 1398 ساعت 10:00 تاریخ پایان: سه‌شنبه 3 اردیبهشت 1398 ساعت 18:00

به صورت اختصاصی


جلسات مشاوره سرمایه گذاری در زمینه فین تک به صورت خصوصی.

جزئیات بیشتر

تلفن تماس
02142150150
نشانی
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران-سالن41
برگزار کننده