رزرو جلسه مشاوره با «دیموند»

رزرو جلسه مشاوره با «دیموند»

آپ استارز

تاریخ شروع: دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 ساعت 13:00 تاریخ پایان: دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 ساعت 18:00

به صورت اختصاصی


جلسات مشاوره سرمایه گذاری در زمینه فین تک به صورت خصوصی. تابدهنده دیموند برای ایجاد نوآوری سازمانی در شرکت های بزرگ و متوسط و پر کردن فاصله میان صنعت و استارتاپ ها، برنامه دیموند 2.0 را اجرا می کند. در این برنامه ، دیموند نقش بازوی تحقیق و توسعه برای شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را در صنایع مختلف دارد و این همکاری با هدف استفاده از بستر و ظرفیت‌های شرکت های بزرگ، با رویکرد پاسخگویی به خواسته ها و نیازمندی های آنان از طریق استارتاپ های مرتبط، طراحی گردیده است.

جزئیات بیشتر

تلفن تماس
02142150150
نشانی
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران-سالن41
برگزار کننده
دیموند ۲.۰