كاربرد شخصيت شناسي در موفقيت يك ايده و جذب سرمايه

كاربرد شخصيت شناسي در موفقيت يك ايده و جذب سرمايه

استارز آکادمی

تاریخ شروع: چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 ساعت 11:30 تاریخ پایان: چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 ساعت 12:30

مدرس: مریم صمدی


در این کارگاه برآنیم با استفاده از فرمول شخصیت شناسی MBTI (یکی از معتبرترین ابزارهای شناخت شخصیت در دنیا ) به روش Typewatching به جستجوی سرنخهایی از ترجیحات تیم های استارتاپی و سرمایه گذاران پرداخته تا بر این اساس تیپ شخصیتی آنان را مشخص و استراتژی تشکیل تیم منسجم و فرایند جذب سرمایه موفق را تعیین نماییم. Indicator MBTI=Meyer-Brige Typology - شناخت منابع انرژی ذهنی خود و سرمایه گذاران - شناخت چگونگی جذب اطلاعات توسط افراد و ماندگار شدن آنها - ریشه تصمیم‌گیری‌های کلیه سرمایه گذاران - تنها راه سازمان دهی شرایط خود و عملی کردن ایده *تمامی مطالب ارایه شده در این روش برپایه ی اطلاعات آموزشی موسسه CPP خواهد بود

جزئیات بیشتر

تلفن تماس
02142150150
نشانی
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران-سالن41
برگزار کننده